مولا، ,مولا ,دستم ,بگیر ,دستم بگیر ,مولا برام
گل مولا، گل مولا، گل مولا، گل مولا
دمت گرمه بزن هو، بزن هو گل مولا
برام پیش خداوند، بزن هو گل مولا گل مولا، گل مولا
دلی دارم شکسته، به دست غم نشسته
کسی دستم نمی گیرد، منم تنهای خسته
گل مولا، گل مولا، گل مولا،‌گل مولا
نه اشکی تا بریزم، نه پایی تا گریزم
نه یک دست نوازشگر، نه پایی تا گریزم
گل مولا، گل مولا، گل مولا، گل مولا
من نمی دانم که هستم یا علی دستم بگیر
من نمی دانم چه هستم یا علی دستم بگیر
هر که هستم، هر چه هستم یا علی دستم بگیر
یا علی دستم بگیر
گل مولا، گل مولا، گل مولا، گل مولا
دمت گرمه بزن هو، بزن هو گل مولا
برام پیش خداوند، بزن هو گل مولا
گل مولا، گل مولا، گل مولا، گل مولا
<audio preload="none" src="http://dl.muzicir.com/files/mp3/Jahan-Gole_Mola-(SONG95.IR).mp3" controls="controls" style="width: 100%;"></audio><br /><a href="http://muzicir.com/" title="دانلود اهنگ جدید" target="_blank">دانلود اهنگ جدید</a>
منبع اصلی مطلب : شعر
برچسب ها : مولا، ,مولا ,دستم ,بگیر ,دستم بگیر ,مولا برام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گل مولا