دلُم ,امشُب ,رفتى ,رفتى دلُم ,میناى دلُم
ا در دل دلُم ، حسرت نشینُم
به میناى دلُم ، ساغر نشینُم
کجا رفتى دلُم ، من بیقرارُم
در این خانه دلُم ، جائى ندارُم
بیا امشُب مرا دیوانه تر کن
به میناى دلُم جامى دگر کن
دلا امشُب سوداى تو دارُم
چرا در سر ، آغوش تو دارُم ؟
کجا رفتى ، چرا رفتى دلُم
من بیقرارُم
دل هرجائیُم ، طاقت ندارُم
بیا امشُب مرا دیوانه تر کن ،
 دل ویرانمو ویرانه تر کن !
اعظم احمدى
منبع اصلی مطلب : شعر
برچسب ها : دلُم ,امشُب ,رفتى ,رفتى دلُم ,میناى دلُم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دلم