داشتیم  ,ازین ,ازان ,ازانکه ,ازینهایش امیدی
پبش ازین کاندرازل بی چشم دیدی داشتیم 
بی زبان وبی بیان گفت وشنیدی داشتیم 
شیراز پستان رحمت خورده عیدی داشتیم
پیش از اینها کز مسبب برسبب چسپیده سخت 
برگی بی برگی سرهرشاخ بیدی داشتیم 
پیش ازانکه تشنه وامانیم سر بازار تیه 
من وسلوا ، نهر وخوان، بی خریدی داشتیم 
پیش ازان کزنیل بابی زاسمانها درگشود 
بابها مفتوح بی قفل وکلیدی داشتیم 
پیش ازانکه خود بگوییم لا احب الافلین 
خلعت خلت ببر، بخت سپیدی داشتیم 
پیش ازان کاندر ازل گوییم "بلی" رادر ابد 
بی بلایی را بجان و دل نویدی داشتیم 
پیش از"وحدت "که جا درمحفل "کثرت "کنیم 
"قل هوالله واحد "یکتافریدی داشتیم 
پیش ازانکه هشت جنت رابیارایند خوش 
تاج "کرمنا "بسر حسن رشیدی داشتیم 
پیش ازداغ "ظلومی" خط نسیان وجهول 
مهرضعفی برجبین برکف رسیدی داشتیم 
پیش ازان کزما خطا اید ، خطا بخشی قدیم 
"غافر الذنبی وستار العبیدی " داشتیم 
پیش ازین بر بیش ازینهایش امیدی داشتیم 
پیش ازین کز ایت " لاتقنطو " بسمل نوید
 پیش ازین بربیش ازینهایش امیدی داشتیم
شعر از عارف شاعر بزرگ معاصر : استاد بسمل باخزری" غلامعلی تیموری"
منبع اصلی مطلب : شعر
برچسب ها : داشتیم  ,ازین ,ازان ,ازانکه ,ازینهایش امیدی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بیش از این